- Partners -

Gemeente Almere als aanjager

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere wil met een BouwEXPO Tiny Housing bijdragen aan een innovatieve, betaalbare en duurzame nieuwbouwproductie. Zij heeft voor de BouwEXPO de samenwerking gezocht met het Woningbouwatelier, Architectuur Lokaal en de Kunstlinie Almere Flevoland.

Onderdeel van Almere 2.0

Almere is hét ‘living lab’ waar vernieuwende woonconcepten worden gerealiseerd. Als onderdeel van het programma Almere 2.0 Vernieuwend Wonen worden vernieuwende woonconcepten gerealiseerd door het Woningbouwatelier, die ook landelijk in de belangstelling staan en elders gerealiseerd kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is de BouwEXPO Tiny Housing Almere. Gemeente Almere, provincie Flevoland en het Rijk werken samen aan het programma Almere 2.0.

Woningbouwatelier / Ministerie BZK

In het Woningbouwatelier werken initiatiefnemers, overheid en marktpartijen samen aan innovaties in de woningbouw. Het doel van het Woningbouwatelier is om via praktijkvoorbeelden een impuls te geven aan gewenste ontwikkelingen op de woningmarkt. 

website: Woningbouwatelier / Ministerie BZK

Architectuur Lokaal

Architectuur Lokaal is een onafhankelijke, ideële stichting op het gebied van cultuur- en architectuurbeleid. Architectuur Lokaal is op verzoek van de gemeente Almere organisator van de prijsvraag ‘Bevrijd Wonen. Jouw Tiny House in Almere’ geweest.

website: Architectuur Lokaal

Kunstlinie Almere Flevoland (KAF)

KAF is een ontmoetingsplaats aan het Weerwater van Almere waar mensen samen kunnen genieten van theater, architectuur, kunst, eten en drinken en natuurlijk van elkaar. In die ontmoetingsplaats inspireren zij (jonge) mensen hun creatieve talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Samen met KAF heeft de gemeente Almere de presentatie van de inzendingen georganiseerd. Ook de dag van de Architectuur op zaterdag 18 juni 2016 stond in Almere in het teken van Tiny Houses.

website: Kunstlinie Almere Flevoland (KAF)

Stichting Tiny House Nederland

Tiny House Nederland is een samenwerkingsverband van mensen die deze nieuwe woonvorm een warm hart toe dragen en onder de aandacht willen brengen bij het grote publiek. Zonder winstoogmerk, maar wel door samenwerken, leren, doen, delen en uitvinden. Het open source delen van informatie, kennis en kunde waar iedereen beter van wordt. Iedereen die gelooft in het gedachtegoed van en wil bijdragen aan de Tiny House Nederland movement is dan ook van harte welkom om zich bij ons te voegen.

Website: Stichting Tiny House Nederland