- Slim Fit -

 

Ana Rocha - winnaar prijsvraag

www.anarocha.nl 

Slim Fit is een zeer slanke, maar volwaardige woning die met 16,4 m2 voetprint weinig grond inneemt en dus aan stedelijke verdichting meewerkt. Slim Fit kan vrijstaand, geschakeld of tussen bestaande gebouwen worden geplaatst.

Slim Fit is a very slim, but fully fledged residence that only takes up 16,4 m2 of ground, and thereby cooperates with urban compaction. Slim Fit can be placed free-standing, jointed or in between existing buildings.