- Dertien deelnemers -

In 2017 zijn de 13 deelnemers aan de BouwEXPO gestart met de ontwikkeling van hun huisje in Almere Poort. Zeven deelnemers hebben hun huisje (goeddeels) af. De andere zes bevinden zich in het vergunnnings- en ontwikkeltraject. Bij de toets aan de bouwregelgeving hebben enkele aanvragers gebruik gemaakt van het gelijkwaardigheidsbeginsel van het Bouwbesluit

De deelnemers hadden de keuze tussen het kopen of pachten van een kavel voor hun permanente, of  tijdelijke huisje. Ook is er geĆ«xperimenteerd met tijdelijk bouwlocaties die gehuurd konden worden. Van al deze verschillende mogelijkheden is gebruik gemaakt door de deelnemers. Ook voor de aansluitingen op de nutsvoorzieningen en het riool hebben de deelnemers gezocht naar verschillende duurzame oplossingen.

Op basis van de plannen van winnaars die hun idee eind 2016 wilden realiseren, is een gedetailleerde uitwerking gemaakt aan de bouw- en uitgifteregels van het BouwEXPO veldje. Deze zijn vastgelegd in het kavelpaspoort van december 2016