- Twaalf deelnemers -

In 2017 zijn de 12 deelnemers aan de BouwEXPO gestart met de ontwikkeling van hun huisje op de prijsvraaglocatie in Almere Poort. Zeven deelnemers hebben hun huisje (goeddeels) af. De andere vijf bevinden zich in het vergunnnings- en ontwikkeltraject. Bij de toets aan de bouwregelgeving hebben enkele aanvragers gebruik gemaakt van het gelijkwaardigheidsbeginsel van het Bouwbesluit

De deelnemers hadden de keuze tussen het kopen of pachten van een kavel voor hun permanente, of  tijdelijke huisje. Met de BouwEXPO is eveneens geĆ«xperimenteerd met tijdelijk bouwlocaties die gehuurd konden worden. Van al deze verschillende mogelijkheden is gebruik gemaakt door de deelnemers. Ook voor wat betreft de aansluitingen op de nutsvoorzieningen en het riool hebben de deelnemers gezocht naar verschillende duurzame oplossingen.

Op basis van de plannen van winnaars die hun idee eind 2016 wilden realiseren is een gedetailleerde uitwerking gemaakt aan de bouw- en uitgifteregels van het BouwEXPO veldje. Deze zijn vastgelegd in het kavelpaspoort van december 2016. Nadien heeft een aantal winnaars alsnog gemeld hun idee niet te zullen realiseren. De winnaars en eervol vermelden die wel door wilden gaan zijn vervolgens samengebracht in het permanent beschikbare veldje van de BouwEXPO Tiny Housing.

Permanente huisjes

Dometastic50
Royaal Wonen in 't Klein
HomeBoxen
Slim Fit
Tiny-A
De Pionierswoning
Villa Volta
Tiny Towers
 

Tijdelijke huisjes

KODA
Snuk
Wikkelhouse

Tijdelijk geplaatste zelfvoorzienende huisjes

Tiny Tim