- Juryrapport -

Een onafhankelijke vakjury heeft de inzendingen beoordeeld aan de hand van beoordelingscriteria die betrekking hebben op culturele waarde, innovatie, duurzaamheid, betaalbaarheid en realiseerbaarheid van het voorstel. De jury had de opdracht te kiezen voor de inzendingen die het meest bijdragen aan een zo breed mogelijk palet aan aangedragen ideeën. Zij kon maximaal 25 inzendingen aanwijzen als winnaars en als 25 runners up van de prijsvraag. Het verslag van de beoordeling van de jury staat in het juryrapport.

De jury bestond uit:    

  • Burgemeester van Almere Franc Weerwind (voorzitter van de jury)
  • Monique Brewster (directeur-bestuurder woningcorporatie) 
  • Elsbeth Falk (architect)
  • Jelte Glas (Tiny House-bouwer en deeltijdbewoner)
  • Arne Hendriks (kunstenaar en filosoof)
  • Edwin Oostmeijer (ontwikkelaar)

De werkwijze en een volledige uitleg over de beoordelingscriteria is te vinden in hoofdstuk 6 van het Reglement

 

 

Kinderen uit Almere Poort hebben hun favoriete Tiny Housinginzending geselecteerd. Deze officiële kinderjury heeft haar keuze - beargumenteerd en wel - op het symposium op 6 juli publiekelijk bekend gemaakt. De winnaars ontvingen uit handen van de jury hun juryrapport en een prachtige zonnebloem.  

De kinderjury bestond uit 14 kinderen van de Montessorischool Cascade uit Almere Poort (benaderd door KIDD en KAF). Na een uitgebreide inleiding over Tiny Housing zijn ze bijzonder serieus aan de slag gegaan om alle 245 ingezonden maquettes te beoordelen. Een aantal junior juryleden selecteerde dezelfde ontwerpen als de vakjury, hoe bijzonder is dat!

MUS
Paul Dinant (Architectenbureau Dinant)
LifeSize
Stephanie Akkaoui Hughes (AKKA Architects)
EASY
H. Bakker
Tiny House, Tinyexpenses
Sjoerd van Soelen (van Soelen bouwkundig ontwerp en advies)
CC-House (Conny's Corner)
Edwin Vermij (BLACKLINES) en Conny Brak (bewoner)
On My Own
Koos Spindler (SPINDLER design to build) en Janeska Spoelman (Buro JA Architectenbureau)
HET 1,2,3 STAPELHUIS
Arjen Kabboord (01-10 ARCHITECTEN)
Biobased Tiny House
M.L.S. Kramer (Studio Fabritius)
Een heel leven onder dak
Marcel Hoekstra en Marjon Meurs
ECODUO Bewust Beweegbaar
Edwin Damen (KOW Concepts Design Development)