- Locaties -

Opgave

Met de prijsvraag werd gevraagd om een eigen visie op het ‘ideale’ tiny house en daarbij volop ruimte werd geboden voor fantasievolle oplossingen. De doelstelling van de BouwEXPO is om de Tiny Houses ook daadwerkelijk te realiseren. Het idee moest daarom wel ‘maakbaar’ zijn.  Deelnemers schetsten een beeld van de huisvesting van kleine huishoudens in een compacte, betaalbare wooneenheid van maximaal 50m2. Innovatieve, duurzame en realiseerbare ideeën met een eigen karakter waren meer dan welkom!

Drie locaties

De visie moest worden gekoppeld aan een van de drie locaties, de zogenaamde woonmilieus: 

  1. Tiny Housing Permanent, een vaste plek voor maximaal 15 tiny houses
  2. Tiny Housing Tijdelijk, maximaal 7 verplaatsbare tiny house
  3. Tiny Housing Pioniers, maximaal 3 zelfvoorzienende tiny houses, ‘off the grid’ dus geen aansluiting op nutsvoorzieningen en riool

Deze woonmilieus kunnen als voorbeeld dienen voor vergelijkbare vervolgprojecten elders in Almere, maar ook daarbuiten.