- 2015, Doel en aanpak, gemeente Almere -

Download ‘doel en aanpak BouwEXPO Tiny Housing’ dat in december 2015 door het College van B&W van Almere is vastgesteld of lees deze gemakkelijk hieronder. 

Startdocument BouwEXPO Tiny Housing