Grond voor je Tiny House: Wet- en regelgeving in Nederland

Sinds 1 januari 2022 is de Omgevingswet van kracht in Nederland. Deze wet brengt veranderingen met zich mee voor de manier waarop we omgaan met ruimtelijke ordening en milieubeheer. De wetgeving rondom tiny houses is hierdoor ook gewijzigd.

1. Bouwlocatie:

 • Bestemmingsplan: De belangrijkste factor is of de locatie waar u uw tiny house wilt plaatsen bestemd is voor wonen. U kunt dit vinden in het bestemmingsplan van uw gemeente.
 • Buitenplanse locatie: In sommige gevallen is het mogelijk om een tiny house te plaatsen op een locatie die niet in het bestemmingsplan is bestemd voor wonen. Hiervoor is een procedure ‘woningbouw buitenplans’ mogelijk, mits u aan de gestelde voorwaarden voldoet.
 • Recreatieterrein: Op sommige recreatieterreinen is het toegestaan om een tiny house te plaatsen. Hiervoor gelden meestal speciale regels en vergunningen.

2. Vergunningsplicht:

 • Omgevingsvergunning: Voor het bouwen of plaatsen van een tiny house is in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig. Deze vergunning moet worden aangevraagd bij de gemeente waar u uw tiny house wilt plaatsen.
 • Vergunningsvrije tiny houses: In 2021 is er een nieuwe regeling van kracht geworden voor vergunningsvrije tiny houses. Deze regeling is echter complex en er zijn veel voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Informeer bij uw gemeente of uw tiny house voldoet aan de criteria voor vergunningsvrije plaatsing.

3. Belangrijke aandachtspunten:

 • Afmetingen: Er zijn soms beperkingen aan de toegestane afmetingen van een tiny house. In de meeste gevallen mogen tiny houses niet groter zijn dan 50 vierkante meter.
 • Aansluitingen nutsvoorzieningen: Zorg dat de locatie waar u uw tiny house wilt plaatsen de mogelijkheid heeft om aan te sluiten op water, elektriciteit en riolering.
 • Toegankelijkheid: Houd rekening met de toegankelijkheid van de locatie, zeker voor hulpdiensten.
 • Privacy: Respecteer de privacy van omwonenden.
 • Bestemmingsplan: Controleer het bestemmingsplan van uw gemeente om te zien of de plaatsing van een tiny house is toegestaan op de gewenste locatie.

4. Nuttige websites:

 • https://www.tinyhousenederland.nl/overheid/
 • https://www.lochemsnieuws.nl/politiek-lochem-reageert-positief-op-plan-voor-tiny-village/
 • https://tinyhousehub.nl/tiny-house-in-de-achtertuin-zetten/

5. Professionele begeleiding:

 • Het is raadzaam om contact op te nemen met de afdeling Bouwen en Vergunningen van uw gemeente voor meer informatie over de specifieke regels en voorschriften die van toepassing zijn op uw situatie.
 • U kunt ook overwegen om een stedenbouwkundig adviseur of architect in te schakelen om u te begeleiden bij het proces van het verkrijgen van de nodige vergunningen en het voldoen aan de wettelijke eisen.

Conclusie:

De plaatsing van een tiny house in Nederland is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de locatie, de afmetingen, de aansluiting op nutsvoorzieningen en de lokale wet- en regelgeving. Door zorgvuldig onderzoek te doen, contact op te nemen met uw gemeente en indien nodig professionele begeleiding in te schakelen, kunt u er zeker van zijn dat u uw tiny house op een legale en conforme manier plaatst.